Renault 5 GT Turbo Cabrio blue
OTT 280-V1
OTT 280-V2
OTT 280-V3
OTT 280-V4
OTT 280-V5
OTT 280-V6
OTT 280-V7
OTT 280-V8
OTT 280-V9
  • OTT 280
  • OTT 280-V1
  • OTT 280-V2
  • OTT 280-V3
  • OTT 280-V4
  • OTT 280-V5
  • OTT 280-V6
  • OTT 280-V7
  • OTT 280-V8
  • OTT 280-V9

Renault 5 GT Turbo Cabrio blue

Due Date:  WSL
Ref Name Scale RRP
OTT 280 Renault 5 GT Turbo Cabrio blue 1:18 £110.99