Mercedes-Benz 300SL AMG, red
OTT 311-V1
OTT 311-V2
OTT 311-V3
OTT 311-V4
OTT 311-V5
OTT 311-V6
OTT 311-V7
OTT 311-V8
OTT 311-V9
  • OTT 311
  • OTT 311-V1
  • OTT 311-V2
  • OTT 311-V3
  • OTT 311-V4
  • OTT 311-V5
  • OTT 311-V6
  • OTT 311-V7
  • OTT 311-V8
  • OTT 311-V9

Mercedes-Benz 300SL AMG, red

Due Date:  Released
Ref Name Scale RRP
OTT 311 Mercedes-Benz 300SL AMG, red 1:18 £109.99