Pegaso 3046 Dakar - Paris Dakar (1990)
MAG LW08-V1
  • MAG LW08
  • MAG LW08-V1

Pegaso 3046 Dakar - Paris Dakar (1990)

Due Date:  Released
Ref Name Scale RRP
MAG LW08 Pegaso 3046 Dakar - Paris Dakar (1990) 1:43 £29.99